Thursday, February 4, 2010

Di antara perkataan Ibnu Taimiyah dalam Ushul ad-din(pokok-pokok agama) yang menyalahi ijma' kaum muslimin adalah perkataannya bahawa1. jenis alam ini qadim(tidak bermula)2. Allah pada Azal (keberadaan tanpa permulaan) selalu diiringi dengan makhluk.3. Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahawa Allah adalah jisim(bentuk), mempunyai arah dan berpindah-randah.4. Dalam sebahagian karangannya, Ibnu Taimiyah menyatakan bahawa Allah Ta'ala persis sebesar 'Arasy. tidak lebih besar atau lebih kecil, Maha Suci Allah dari perkataan ini.5. Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahawa para nabi itu tidak ma'shum, Nabi Muhammad tidak memiliki jah(kehormatan,karena itu menurutnya jika ada org bertawassul dengan Nabi maka ia salah besar.6. Ia juga mengatakan bahawa berpergian utk berziarah ke makam Rasullah adalah perjalanan tergolong maksiat dan tidak boleh mengqashar solat.

7. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahawa siksa bagi penduduk neraka akan terhenti dan tidak akan berlaku selama-lamanya.

No comments:

Post a Comment